Devlet Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Programları

Devlet Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Programları

Devlet Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Programları Nelerdir, Okul Öncesi Eğitim Programının Özellikleri, Etkinlik Türleri Nelerdir, Günlük Eğitim Akışı, Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanı.

Devlet Anaokulu Okul Öncesi Eğitim ProgramlarıOkul Öncesi Eğitim Programı’nın Başlıca Özellikleri Şunlardır:

• Aile Eğitimi Ve Katılımı Önemlidir.
• Büyük Grup, Küçük Grup Ve Bireysel Etkinliklere Dengeli Bir Biçimde Yer Verilmesini Gerektirir.
• Çocuk Merkezlidir.
• Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür.
• Esnektir.
• Evrensel Ve Toplumsal Değerlere Yer Verilmiştir.
• Günlük Yaşam Deneyimlerinin Ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılması Teşvik Edilmektedir.
• Keşfederek Öğrenme Önceliklidir.
• Oyun Temellidir.
• Öğrenme Merkezleri Önemlidir.
• Öğretmene Özgürlük Tanır.
• Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir.
• Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir.
• Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır.
• Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır.

Etkinlik Türleri Nelerdir

Etkinlikler Büyük Grup Olarak Planlanıp Uygulanabilir Ancak Öğretmen Etkinlikleri Planlarken Küçük Grup Ve Bireysel Olarak Uygulanacak Şekilde De Düzenlemeye Özen Göstermelidir. Bireysel Etkinlikler Öğretmenin Hem Özel Gereksinimli Çocuklar Hem de Gruptaki Diğer Çocuklar İçin Onların İlgi Ve Gereksinimlerini Göz Önünde Bulundurarak Planladığı Etkinliklerdir.

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Yer Verilmesi Önerilen Başlıca Etkinlik Türleri Şunlardır:
• Alan Gezisi
• Drama
• Fen
• Hareket
• Matematik
• Müzik
• Okuma Yazmaya Hazırlık
• Oyun
• Sanat
• Türkçe

Anaokulu Aramak İçin Tıklayın.

Günlük Eğitim Planı Akışı Hangi Aşamalardan Oluşur?

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Günlük Eğitim Planı Akışı Şu Aşamalardan Oluşur:

• Güne Başlama Zamanı
• Oyun Zamanı
• Kahvaltı, Temizlik
• Etkinlik Zamanı
• Öğle Yemeği, Temizlik
• Dinlenme
• Etkinlik Zamanı
• Oyun Zamanı
• Günü Değerlendirme Zamanı
• Eve Gidiş

-Yarım Gün Eğitim Uygulanan Kurumlarda, Birinci “Etkinlik Zamanı” Aşaması Tamamlandıktan Sonra “Günü Değerlendirme Zamanı” Ve “Eve Gidiş” Aşamalarına Geçilmelidir.

Eğitim Sürecinin Ve Etkinliklerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?
Eğitim Süreçleri Ve Etkinlikler, Çocuklara Yöneltilecek Betimleyici, Duyuşsal, Kazanımlara Yönelik Ve Yaşamla İlişkilendirilmiş Sorularla Değerlendirilebilir. Programda, Bu Yöntemin Yanı Sıra Farklı Yöntemlere (Resimleme, Poster Hazırlama, Fotoğraf Ve Film Okumaları, Bireysel Sunumlar, Sergiler Vs.) Başvurulması da Önerilmiştir.

Etkinlik Havuzu Nasıl Geliştirilir
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda, Fen, Hareket, Matematik, Müzik, Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun, Sanat, Türkçe, Alan Gezisi Ve Drama Alanlarında Gerçekleştirilen Etkinliklere İlişkin Uygulama Ve Öğrenme Süreçlerinin Kayıt Altına Alınarak Özgün Bir Etkinlik Havuzu Oluşturulması Önerilmektedir. Etkinlik Havuzunun Temel İşlevi, Eğitimcinin Günlük Eğitim Sürecini Planlarken Kolaylık Elde Etmesidir. Her Eğitimci, Öğrencilerinin Özellikleri Ve Gereksinimleri Konusunda Benzersiz Gözlemler Yapar Ve Deneyimler Yaşar. Söz Konusu Gözlemler Ve Tecrübeler, Meslekte Geçirilen Süreye Paralel Olarak Belirli Bir Birikime Dönüşür. Dolayısıyla Etkinlik Havuzu Pratiği, Okul Öncesi Kurumlarında Çalışan Her Eğitimcinin Edindiği Birikimi Somut Ve Kullanılabilir Biçimde Arşivlemesidir.

Eğitimci, Grubundaki Çocukların Gelişim Ve Hazır Bulunuşluk Düzeylerini Göz Önünde Bulundurarak Yeni Etkinlikler Kurgular Ve Böylece Etkinlik Havuzunu Her Geçen Gün Zenginleştirir. Uygulama Aşamalarını Ve Gerekli Malzemeleri Listelemenin Yanı Sıra Fotoğraf, Video, Afiş, Öğrenci Ürünleri Vs. Gibi İlave Materyallerle De Geliştirilebilecek Etkinlik Havuzunda Şu Unsurlara Yer Verilebilir:

• Farklı Kavramları Ele Alan; Kazanım Ve Göstergeleri Destekleyen Yerli Ve Çeviri Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Güncel Bir Okuma Listesi
• Çocukları Dil Gelişimi Alanında Destekleyecek Nitelikte İşitsel Malzemeler (Müzik Eserleri, Öykü Ve Masal Seslendirmeleri, Radyo Tiyatrosu, Çocukların Kendi Ses Kayıtları vs.)
• Erken Matematik Becerilerini Geliştirici Etkinlikler
• Bilimsel Merak Duygusu Kazandıracak Deney Etkinlikleri
• Bilgisayar Temelli İnteraktif Etkinlikler
• Sosyal Beceri Geliştirici Alan Gezilerinin Yıllık Planlaması
• Geleneksel Ve Yerel Çocuk Oyunları
• Medya Okuryazarlığı Altyapısı Kazandırıcı Etkinlikler Ve Videolar
• Görsel Nitelikte Zekâ Oyunları
• Değerler Eğitimi Temelli Etkinlik Örnekleri

Aile Destek Programı
Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Programı’nın Amaçları Şunlardır:

• Ailelere Okul Öncesi Eğitimin Amacını, Önemini Açıklamak
• Ailelere Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Konusunda Bilgiler Vererek Onları Desteklemek
• Ailelerin Okula Uyum Sürecinde Çocuklarına Yardımcı Olmalarını Sağlamak
• Ailelerin Okuldaki Eğitime Paralel Tutum Ve Davranışları Benimsemelerini Sağlamak
• Ailelerin Okuldaki Eğitimi Evde De Devam Ettirmelerini Ve Çocuğun Gelişimine Destek Olmalarını Sağlamak
• Ailelerin Okuldaki Eğitime Katılımlarını Artırmak

Bütünleştirilmiş Etkinlik
Bütünleştirilmiş Etkinlik, Aynı Etkinlik Zamanında Birden Fazla Kazanımın Farklı Etkinlik Türleri Birleştirilerek Ele Alınmasıdır.

Öğrenme Bir Bütündür. Bütünleştirilmiş Etkinlikler Doğal Öğrenme Ortamı Sağlayarak Çocukların Türkçeyi Fenden, Matematiği Alan Gezisinden Ayırt Etmeden Öğrenmelerini Sağlar. Bu Şekilde, Oyun – Türkçe, Fen – Matematik, Sanat – Okuma Yazmaya Hazırlık, Oyun – Hareket, Drama – Alan Gezisi, Sanat – Fen, Sanat – Türkçe Ve Okuma Yazmaya Hazırlık Gibi Birleşimler Söz Konusu Olabilir.

Program Açısından; Bütünleştirilmiş Etkinlikte Gereksiz Tekrarlara Yer Yoktur, Bu Sayede Zaman Daha Verimli Kullanılabilir. İçerik Sistematik Bir Şekilde Verileceğinden Öğrenme Daha Etkilidir. İhmal Edilen Ya Da Zayıf Kalan Kavramlar Ve Kazanımlar Bu Sayede İşe Koşulabilir.

Eğitimci Açısından; Bütünleştirilmiş Etkinlikler, Eğitimcilerin Kendileri İçin Anlamlı Bir Etkinlik Havuzu Oluşturarak Özgün Programlarını Oluşturmaları, Geliştirmeleri Ve Uygulamaları İçin Bir Fırsattır. Bu Anlamda Üretkenliği Teşvik Eden Bir Yöntemdir. Eğitimcilerin Kendi Hedeflerini Seçmeleri Ve Öğrenci Gruplarının Potansiyelini Gerçekçi Biçimde Değerlendirebilmesi Bu Sayede Daha Mümkündür. Bu Yöntemin Bir Diğer Avantajı Da Meslektaşlar Arası İşbirliğine Elverişli Olmasıdır.

Çocuklar Açısından; Eğitim Daha Eğlenceli Ve Çekici Hâle Gelmektedir. Çünkü Bu Yöntem Çocuklara Bağımsız Ya Da Ortaklaşa Üretimde Bulunma Fırsatı Verir. Öğrenme Motivasyonu Artan Çocuğun Sınıf İçi Katılımı Ve Verimliliği Artacaktır.

Güne Başlama Zamanında Neler Yapılabilir?
Çocuğun Ev Dışı Sosyal İlişki Pratiklerini Deneyimlemeye Başladığı Güne Başlama Zamanları, O Gün İçin Eğitime Dönük Atılan İlk Adım Olduğu İçin Özenle Değerlendirilmelidir.

Bu Anlamda Şu Hususlar Göz Önünde Bulundurulabilir:

• Güleryüz Gösterilmeli Ve Her Bir Çocukla Ayrı Ayrı Selamlaşılmalıdır.
• Gün Yapılacak Etkinliklere İlişkin Ana Hatlarıyla Bilgi Verilmelidir.
• Güne, Hava Koşullarına Bağlı Olarak Sınıfın İçinde Olduğu Kadar Bahçesinde De Başlanabilir.
• Hava Durumu, Mevsim Koşulları, Haftanın Hangi Günü Olduğu, Okula Ulaşımda Yaşananlar Ve Çocukların Duygu Durumlarına İlişkin Sorular Sorularak Sohbet Edilmelidir. Bu Şekilde Çocukların Soru Sorma Ve Dinleme Pratiği Kazanmalarına Katkı Sunulur.
• Önceki Güne, Hafta Sonuna İlişkin Sorular Sorulmalı Ve Yanıtlar Ciddiyetle Dinlenmelidir.
• Sınıfta Geçici Öğrenme Merkezleri Oluşturulmuşsa Bunlar Tanıtılmalıdır.

Günü Değerlendirme Zamanında Neler Yapılabilir?
Günlük Eğitim Planı Akışının Son Aşaması Olan Günü Değerlendirme Zamanı (GDZ), Hem Çocuklar Hem Eğitimci Hem de Programın Sağlıklı Bir Şekilde Mütalaa Edilmesi İçin Eşsiz Bir Fırsattır.

GDZ’de Temel Olarak Açık Uçlu Sorular Sorularak yada Çocukların Ortaya Koyduğu Ürünler Masaya Yatırılarak Çocukların O Gün Hangi Öğrenme Merkezlerinde Ne Tür Etkinlikler Yaptıkları, Kendileri Ve Grup Arkadaşları Hakkındaki Görüşleri, Ortak Faaliyetlerde Ele Alınan Kavramlara Ve Kazanımlara İlişkin Düşünceleri Üzerinden Görüş Alışverişinde Bulunulur. Etkinliklerde Çekilen Videolar Ve Fotoğraflar da GDZ Sırasında İşlevsel Olabilir.

GDZ İçin Bir Diğer Yöntem de Çocukların O Güne İlişkin Bir Tema Üzerinden Bireysel Sunum Yapmalarına İzin Vermek Olabilir. Küçük Grup Üyelerinin Ortak Sergileri ya da Proje Sunumları da GDZ İçin Katılımı Artıracaktır.

GDZ, Çocukların Okul Sonrası Etkinliklerine İlişkin Konuşulması İçin De Bir Fırsattır. Evde, Aileyle yada Bireysel Olarak Yapılacak Faaliyetler; Bir Kutlama, Anma yada Alan Gezisine İlişkin Ön Hazırlıklar da GDZ Esnasında Planlanabilir.

Grup Üyeleri Arasında, Ulusal yada Yerel Düzeyde Yaşanan Veya Tarihi Yaklaşan Sevindirici yada Üzücü Olaylara (Sportif Başarılar, Doğal Afetler, Millî Ve Dinî Bayramlar Vs.) İlişkin Konuşmalar Da Yine GDZ Sırasında Yapılabilir.

GDZ Sırasında Ertesi Gün Yapılacak Etkinliklere İlişkin Planlamalarda Çocukların Önerilerinin Alınması Ve Bunların Uygulanması Çocukların Katılımcı Bireyler Olarak Yetişmelerine Pozitif Katkı Sağlayacaktır.

Öğrenme Merkezleri Nelerdir, Geçici Öğrenme Merkezleri Nasıl Oluşturulur?
Okul Öncesi Eğitim Programı’na Göre Her Zaman Bulunması Gereken Öğrenme Merkezleri Şunlardır:

• Blok Merkezi
• Dramatik Oyun Merkezi
• Fen Merkezi
• Kitap Merkezi
• Müzik Merkezi
• Sanat Merkezi
Eğitimcinin Gerekli Zaman Ve Durumlarda Belirli Bir Temaya Uygun Olarak Bir Süreliğine Oluşturduğu Merkezlere Geçici Öğrenme Merkezi Adı Verilir.

Çocukların Kütüphane, Toplu Ulaşım Araçları, Lokanta, Sağlık Kurumları, Mağaza Vb. Yerlerde Yaşam Becerilerini Uygun Biçimde Geliştirip Uygulayabilecekleri Çeşitli Merkezler Hazırlanabilir. Özel Gün Ve Haftalar İçin; Örneğin Enerji Tasarrufu Haftası Boyunca Enerji Üretimini, Tüketimini Ve Tasarrufunu Çağrıştıran Materyalleri Barındıran Bir Enerji Merkezi Oluşturulabilir Ya Da Sınıfta Evcil Hayvanı Olan Bir Çocuk Varsa O Hayvana İlişkin Gereçlerin Yer Aldığı Bir Evcil Hayvanım Merkezi Hazırlanabilir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.