Devlet Anaokulu Kayıt Şartları Kayıt Yaşı Tarihleri

Devlet Anaokulu Kayıt Şartları Kayıt Yaşı Tarihleri

Devlet Anaokulu Kayıt Şartları, Kayıt Yaşı Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler, Okul Ücretleri, Çocuk Kulübü, Sosyal Etkinlikler.

Devlet Anaokulu Kayıt Şartları Yaşı TarihleriAnaokulu Kayıt Yaşı
Anaokulu Ve Uygulama Sınıflarına, Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu İtibarıyla 36 Ayını Tamamlayan Ve 69 Ayını Doldurmayan Çocukların Kaydı Yapılır.

Öğrenciniz 69, 70, 71 Aylık İse Yani 1. Sınıfa Başlama Yaşı Gelmiş İse de Çocuğunuzun 1. Sınıfa Hazır Olmadığını Düşünüyorsanız 1. Sınıf Kaydını Erteleyerek Okulumuza Kaydını Yapabiliriz. Adresinizin Tuttuğu İlkokula Erteleme Dilekçesi Verdikten Sonra Okulumuzu Ziyaret Ederseniz Çocuğunuzun Kaydını Yapabiliriz.

Yaş Gruplarına Kontenjandan Fazla Başvuru Olması Durumunda Kura Çekilişi Yapılır.
Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11/5. Maddesinde:

Anaokulu, Anasınıfı Kayıt Yaşı Hesaplama Tablosu İçin Tıklayın.

Anaokulu Yaş Hesaplamak İçin Tıklayın.

Devlet Anaokulu Ana Sınıfı Fiyatları Ücretleri Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

5) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okula Kayıt

a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Anaokulu, Ana Sınıfı Ve Uygulama Sınıflarına, Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu İtibarıyla 57-68 Aylık Çocukların Kaydı Yapılır. Okulun Kayıt Alanında İkamet Eden Ve Bir Sonraki Eğitim Ve Öğretim Yılında İlkokula Başlayacak Çocukların Kaydı Yapıldıktan Sonra Fiziki İmkânları Yeterli Olan Anaokulu Ve Uygulama Sınıflarına 36-56 Aylık, Ana Sınıflarına İse 45-56 Aylık Çocuklar Da Kaydedilebilir.

C) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokula Kaydı Bir Yıl Ertelenen Ve Bir Önceki Yıl Okul Öncesi Eğitim Almamış Olan 69-71 Aylık Çocuklara, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Kayıtta Öncelik Tanınır” Denmektedir.

Bu Doğrultuda, Kayıt Esnasında Okulun Adres Bölgesinde İkamet Eden Ve Bir Sonraki Eğitim Öğretim Yılında 1. Sınıfa Başlayacak Olan Öğrencilere Öncelik Tanınacaktır. Kontenjanda Boşluk Olması Durumunda, Okul Kayıt Bölgeleri Dışında Olanların Da Kayıtları Alınacaktır. Boşluk Olduğu Sürece Kayıtlar Devam Edecektir.

Okulun Adres Kayıt Bölgesinde Olup Olmadığınızı 1 Temmuz Tarihi İtibariyle https://eokul.meb.gov.tr/ Adresinde Duyurular Bölümünde Yer Alan Link Üzerinden Çocuğunuzun TC Kimlik Numarası İle Sorgulama Yaparak Öğrenebilirsiniz.

Anaokulu Kayıt Tarihleri

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumlarında Yeni Kayıtlar, Haziran Ayının Üçüncü Haftasının İlk İş Gününde Başlar. Kayıt İşlemi, 25/4/2006 Tarihli Ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerince Oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki Adres Bilgileri Esas Alınarak, E-Okul Sistemi Üzerinden Temmuz Ayı İçerisinde Yapılır.

Okula Başlarken Anne Ve Babalara Öneriler Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler
• Okula Başvuru Aday Kayıt Formu
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
• Okul-Veli Sözleşmesi (Şartname)
• Acil Durumlarda Başvuru Formu
• Okula Geliş-Gidiş İle İlgili Form Dilekçe
• Taahhütname
• Elektronik Kart Formu
• Eylül Ayı Okul Aidat Dekontu
• Çocuğun 6 Adet Fotoğrafı
• Anne-Baba-Üçüncü Şahıslara Ait Fotoğraflar
• Aşı Kartı
• İnceleme Formu ( Ücretsiz Öğrenci Kontenjanından Yararlanmak İsteyenler İçin)
Çocuk Kulübü
Çocuk Kulübü Sene Başında Velilerin Talebi Doğrultusunda Yeteri Kadar Öğrenci Talep Ederse Açılır.
Çocuk Kulübü Yönergesi Doğrultusunda Etkinlikler Planlanmaktadır. Halk Oyunları, Satranç, İngilizce, Resim-Seramik, Müzik Ve Geleneksel Oyun Etkinlikleri Vardır.

Okul Kıyafetleri
Okulumuza Çocuklar Serbest Kıyafetle Gelmektedir. ( Özellikle Çocuğun Rahat Hareket Edebileceği Kıyafetler Tercih Edilmelidir.)

Sosyal Etkinlikler
Çocuklarımızın Yaş Ve Gelişim Seviyelerine Hitap Eden Belirli Gün Ve Haftalara Uygun Olarak Çocuklar Öğretmenleri Rehberliğinde Gezi, Gözlem, Drama, Çocuk Tiyatrosu, Sinema, Sergiler Vb. Gösteri Etkinlikleri Gibi Sosyal Etkinliklere Katılmaktadırlar.

Okul Ücretleri (Aidatları)
Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Resmî Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ücretsizdir. Ancak Çocukların Beslenme, Temizlik Hizmetleri Ve Eğitim Programının Uygulanmasına Yönelik Eğitim Materyalleri İçin Ücret Alınır. Alınacak Bu Ücret, Ücret Tespit Komisyonunca Nisan Ayında Tespit Edilir.

Komisyon, Her Yıl Nisan Ayında; Okulun Bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında; Okul Öncesi Eğitimden Sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürü, Anaokulu Ve Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Her Derece Ve Türden Birer Okul Müdürü Ve Alan/Bölüm Şefi İle Anaokulu, Ana Sınıfı Ve Uygulama Sınıfı Öğretmenleri Arasından Seçilecek Birer Temsilci, İki Okul-Aile Birliği Başkanı Ve Varsa Bu İşte Görevli Memur Veya Döner Sermaye Saymanından Oluşur. Valinin Onayından Sonra Yürürlüğe Girer.

Okul Ücretleri (Aidatları) Nereye Yatırılır
Okulun Banka Hesabına Yatırılır. Her Yıl Ücreti Mali Yılı Ek Ders Katsayısına Göre Değişmektedir.

Okul Aidatı Dışında Ücret Var Mı?
Yönetmelik Gereği “Okul Aidat” Ödemeleri Dışında Herhangi Bir Aidat Ödenmez. Ancak Velilerimiz İsterlerse Gönüllülük Esasına İstinaden Okul-Aile Birliğimize Öğrencilerimizin Eğitim Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Maddi Destek Sağlayabilirler.
Ayrıca Okul-Veli Sözleşmesine (Şartnamesine) İstinaden Çocukların Kişisel Temizlik, Kırtasiye, Okul Tarafından Gerekli Görülen Sağlık Tarama Ve Kontrolleri, Okulda Planlanan Sinema – Tiyatro, Gezi – İnceleme Vb. Sosyal Etkinlikler İçin Gerekli Giderlerin Ücretleri Veli Tarafından Karşılanır.

Anaokullarında Yapılan Etkinlikler
• Serbest Zaman Etkinliği
• Türkçe Dil Etkinliği
• Oyun Etkinliği
• Müzik Etkinliği
• Fen Ve Matematik Etkinliği
• Sanat Etkinliği
• Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Hastalık Yada Kaza Durumunda Veliye Haber Verilir Mi?
Hastalık Veya Kaza Gibi Durumlarda Hemen Velisine Bilgi Veriliyor. Durumun Aciliyetine Göre 112 Acil Servis Aranır. Velinin Gelmesi Beklenir. Küçük Yaralanmalarda Okul Öğretmen Ve Personeli İlkyardım Da Bulunur Yine De Veliye Haber Verilir. Okul İdaresi Yâda Personel Acil Servis Ve Veli Dışında İzinsiz Tek Başına Çocuğu Herhangi Bir Sağlık Kurumuna Bir Yere Götüremez.

Hasta Olan Çocuklar Okula İlaçlarını Getirebilir Mi?
Kesinlikle Okula Sınıfa İlaç Kabul Edilemez. Saatlik Sürekli Kullanılması Gereken İlaçlar Varsa Da Veli Kendisi İlacını Okula Getirerek Verebilir. Hiç Bir Öğretmen Yâda Personel Çocuklara İlaç Veremez.

Hasta Yada Okula Gelinmeyen Günler İçin Ücret Ödenir Mi?
Hasta Yâda Okula Gelmeyen Çocukların Ücretleri Eksik Ödenemez. O Ay İçinde Bir Gün Dahi Gelse Ücretini Kayıtlı Olduğu Sürece Ödemek Zorundadır. Ancak Valilik Yâda Hıfzısıhha 15 Gün Ve Daha Fazla Okulları Doğal Afet, Salgın Hastalık Vb. Nedenlerle Kapatırsa O Ayın Kalan Ücreti Bir Sonraki Aya Aktarılır.

Çocuğunuzun Hastalığı 15 Gün Ve Daha Fazla Sürüyorsa Doktor Raporu Getirildiğinde O Ayki Ücretin Yarısı Diğer Aya Aktarılabilir.

Bulaşıcı Hastalığı Olanlar Okula Gelebilir Mi?
Bulaşıcı Hastalıklarda Çocuk İyileşene Kadar Okula Gelmemekte Diğer Veliler De Ayrıca Bilgilendirilmektedir. İyileştikten Sonra Da İyileştiğini Belirten Doktor Raporu Getirilmesi Zorunludur. Okulumuzda Yemekhane, Mutfak Ve Sınıflarda, Çocukların Olmadığı Zamanlarda Mor Işık Dezenfektanı Kullanılmaktadır.

Yemek Menüleri Nasıl Hazırlanır
Yemek Menüleri Okul İdareci Ve Öğretmenleri Tarafından Sağlık Bakanlığının Kriterleri Baz Alınarak Yeterli Ve Dengeli Beslenme Kuralları Dikkate Alınarak Hazırlanmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.