Devlet Anaokulu Ana Sınıfı Fiyatları 2022-2023

Devlet Anaokulu Ana Sınıfı Fiyatları 2022-2023

Devlet Anaokulu Ana Sınıfı Fiyatları Ne Kadar. Milli Eğitim Bakanlığı Meb Resmi Devlet Anaokulları Ve Ana Sınıfları Fiyatları Ne Zaman Ve Nasıl Belirlenir. İllere Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devlet Anaokulları, Ana Sınıfı, Uygulama Sınıfı Fiyatları.

Devlet Anaokulları Ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67 Maddesinde Belirtilmiştir.

Anaokulu Fiyat Tespiti Okulun Bulunduğu İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında Nisan Ayında Toplanan Ücret Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenir. Fiyatlar Taban Ve Tavan Ücret Olarak Belirlenir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ücret Tespit Komisyonu Ve Ücretin Tespiti

1) Okul Öncesi Eğitim Hizmeti Resmî Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ücretsizdir. Ancak Çocukların Beslenme, Temizlik Hizmetleri Ve Eğitim Programının Uygulanmasına Yönelik Eğitim Materyalleri İçin Ücret Alınır. Alınacak Bu Ücret, Ücret Tespit Komisyonunca Nisan Ayında Tespit Edilir.

2) Komisyon, Okulun Bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında; Okul Öncesi Eğitimden Sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürü, Anaokulu Ve Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Her Derece Ve Türden Birer Okul Müdürü Ve Alan/Bölüm Şefi İle Anaokulu, Ana Sınıfı Ve Uygulama Sınıfı Öğretmenleri Arasından Seçilecek Birer Temsilci, İki Okul-Aile Birliği Başkanı Ve Varsa Bu İşte Görevli Memur Veya Döner Sermaye Saymanından Oluşur. Kararlar Oy Çokluğuyla Alınır. Oyların Eşit Olması Durumunda Başkanın Oyu İki Oy Sayılır.

3) Alınacak Aylık Tavan Ücret Tespit Edilirken, Çevrenin Ekonomik Durumu Göz Önünde Bulundurulur. Tespit Edilecek Aylık Ücretin Tavanı Hiçbir Şekilde Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Ve Geliştirilmesini Engelleyecek, Velilerin Ekonomik Durumlarını Zorlayacak Şekilde Yüksek Tutulamaz.

4) Komisyon Kararı, Valiliğin Onayından Sonra Yürürlüğe Girer. Belirlenen Tavan Ücretleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Bakanlığa Bildirilir Ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sayfasından Duyurulur.

5) Okul Yönetimi (Değişik İbare:RG-23/10/2014-29154) İl/İlçe Ücret Tespit Komisyonunca Belirlenen Tavan Ücreti Aşmayacak Şekilde Veliden Alınacak Aylık Aidatı Belirler. Karar, Okul Müdürlüklerince Velilere Duyurulur. Ancak Çocuklara Sunulmayan Hizmet İçin Velilerden Ücret Talep Edilemez.

6) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Beslenme Saatlerinde Çocuklara Refakat Etmek Zorunda Olan Öğretmen Ve Yardımcı Personel Okuldaki Yemek Hizmetinden Ücretsiz Yararlanır. Okul Yönetimince Belirlenen Günlük Yemek Ücretini İlgili Banka Hesabına Haftalık Veya Aylık Peşin Olarak Yatırmaları Kaydıyla Okulun Diğer Çalışanları Da Yemek Hizmetinden Faydalanabilir.

İstanbul Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Aylık Ücretleri

Bağımsız Anaokulları Yemeksiz Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 180 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulları Yemekli Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyatı 350 Türk Lirası

İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullarda Bulanan Ana Sınıfları Fiyatları
Yemeksiz Veya Evden Beslenme Getirerek Tavan Fiyat 180 Türk Lirası

İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretleri

Bağımsız Anaokulları Aylık Ücret: Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 350 Türk Lirası

İlkokul, Ortaokul, Lise Bünyesindeki Anasınıfı Aylık Ücreti: Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 125 Türk Lirası

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bünyesindeki Uygulama Sınıfları Aylık Ücret: Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 350 Türk Lirası

Antalya Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretleri

Bağımsız Anaokulu: 3-5 Yaş Grupları Tavan Ücreti 750 Türk Lirası, 5 Yaş Tavan Ücreti 550 Türk Lirası

Meslek Lisesi Uygulama Sınıfı: 3-4 Yaş Grupları Tavan Ücreti 750 Türk Lirası, 5 Yaş Tavan Ücreti 550 Türk Lirası

İlkokul, Ortaokul Bünyesindeki Anasınıfı: Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Yardımcı Personel Çalıştırılması Halinde Ana Sınıfı Tavan Ücreti 250 Türk Lirası

Sakarya Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Aylık Ücretleri

Bağımsız Anaokulları Fiyatları
İkili Eğitim Kahvaltı Okul Tarafından Taban Ücret Aylık 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 300 Türk Lirası
İkili Eğitim Kahvaltı Veliye Ait Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

İlkokul, Ortaokul Ve Lise Bünyesindeki Anasınıfları
İkili Eğitim Kahvaltı Okul Tarafından Taban Ücret Aylık 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 300 Türk Lirası
İkili Eğitim Kahvaltı Veliye Ait Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Uygulama Sınıfları
İkili Eğitim Yemekli Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 320 Türk Lirası.
• Anasınıflarında Sabahçı Olarak Kayıt Yaptırmak İsteyen Öğrencilere Mevcudu Arttırmak İçin İndirim Yapılabilir.
• Eylül Ayında Ücret Tam Olarak Alınır, Haziran Ayında Ücret Alınmaz. Yarıyıl Tatilinde Ve Ara Tatilde İse Aylık Ücret Tam Olarak Tahsil Edilir.

Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Aylık Ücretleri

Aladağ İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Merkez Okullar Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Mahalle Okulları Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 75 Türk Lirası.

Ceyhan İlçesi
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 300 Türk Lirası, Tavan Ücret 400 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 100 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.
Lise Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Çukurova İlçesi
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 380 Türk Lirası
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Feke İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 30 Türk Lirası (Veliler İsteğe Bağlı Olarak Senelik 250 Türk Lirası Ödeyebilir)

İmamoğlu İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 180 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 180 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 75 Türk Lirası.

Karaisalı İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Tam Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 70 Türk Lirası.
Anadolu Lisesi Bünyesinde Bulunan Uygulama Sınıfı Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.

Karataş İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Ve Lise Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 70 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 220 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 70 Türk Lirası.

Kozan İlçesi
İlkokul Ortaokul Ve Lise Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 95 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 350 Türk Lirası.

Pozantı
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden (Merkez) Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 120 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden (Mahalle, Köy) Taban Ücret 0 Türk Lirası, Taban Ücret 60 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 250 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Saimbeyli İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.

Sarıçam İlçesi
İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Dengi Okul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 400 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 200 Türk Lirası.

Seyhan İlçesi
İlkokul, Ortaokul Ve Lise Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 220 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 120 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 320 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Tufanbeyli İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Evden Beslenme Taban Ücret 30 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Beslenme Okuldan Taban Ücret 100 Türk Lirası, Tavan Ücret 200 Türk Lirası, Beslenme Aileden Taban Ücret 30 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.

Yumurtalık İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 30 Türk Lirası, Tavan Ücret 50 Türk Lirası.

Yüreğir İlçesi
İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Anasınıfları Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yarım Gün Artı Kahvaltı Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 350-400 Türk Lirası, Yarım Gün Beslenme Aileden Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Balıkesir Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Tavan Ücretleri

İlçeler

Bağımsız Anaokulu

Taban – Tavan TL

Uygulama Sınıfı

Taban – Tavan TL

Anasınıfı

Taban – Tavan TL

ALTIEYLÜL
0-450
0-800
0-220
AYVALIK
0-400
0-1.300 (Tam Gün)
0-200
BALYA
0-350
BANDIRMA
0-450
0-700 (Yarım Gün), 1.400 Tam Gün
0-250
BİGADİÇ
0-350
BURHANİYE
0-500
0-600 (Yarım Gün)
0-250
DURSUNBEY
0-170
0-85
EDREMİT
0-450
0-1.400 (Tam Gün)
0-200
ERDEK
0-300
0-100
GÖMEÇ
0-320
0-100
GÖNEN
3-4 Yaş 0-300, 5 Yaş 0-250
0-700 (Yarım Gün), 1.400 (Tam Gün)
0-120
HAVRAN
0-400
0-450 (Yarım Gün)
0-120
İVRİNDİ
0-60
0-60
KARESİ
0-450
0-220
KEPSUT
0-350
MANYAS
0-500
0-200
MARMARA
0-130
0-35
SAVAŞTEPE
3-4 Yaş 0-200, 5 yaş 0-160
0-110
SINDIRGI
3-4 Yaş 0-400, 5 yaş 0-300
0-950 (Tam Gün)
0-50
SUSURLUK
0-250
0-120 (Yarım Gün)
0-120

Kahramanmaraş Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Fiyatları

İlçe Merkezinde Maddi İmkanları İyi Olan Bağımsız Anaokullarında
Her Öğrenci İçin Yemekli Yarım Gün Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret Aylık 325 Türk Lirası
Her Öğrenci İçin Yemeksiz Yarım Gün Taban Ücret 0 Türk Lirası, Tavan Ücret Aylık 100 Türk Lirası.

İlçe Merkezindeki Maddi İmkanları İyi Olan İlkokul Ve Ortaokul Bünyesindeki Ana Sınıflarında
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret, Yemekli Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Ücret Aylık 325 Türk Lirası
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret Yemeksiz Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat Aylık 100 Türk Lirası

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bünyesinde Bulunan Uygulama Sınıflarının İhtiyaçlarının Karşılanması İçin
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret Yemekli Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Ücret Aylık 325 Türk Lirası
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret, Yemeksiz Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 100 Türk Lirası.

Maddi Geliri Yetersiz Olan Mahallerdeki İlkokul Ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Ana Sınıfları İle Kız Meslek Lisesi Uygulama Sınıflarının İhtiyaçlarının Karşılanması İçin
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret Yemekli Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 220 Türk Lirası
Her Öğrenci İçin Aylık Ücret, Yemeksiz Yarım Gün Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 55 Türk Lirası.

Muğla Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Fiyatları

Bağımsız Anaokulu Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 400 Türk Lirası
İlkokul, Ortaokul Ve Diğer Kurumların Bünyesinde Bulunan Ana Sınıfları Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 150 Türk Lirası

Mardin Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Fiyatları

Bağımsız Anaokulları Fiyatları
Kahvaltılı Yarım Gün Sabah Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 145 Türk Lirası
Kahvaltılı Yarım Gün Öğlen Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 145 Türk Lirası
Yemeksiz Yarım Gün Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 55 Türk Lirası

Uygulama Sınıfları (Döner Sermaye) Fiyatları
Yemekli Yarım Gün Sabah Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 145 Türk Lirası
Yemekli Yarım Gün Öğlen Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 145 Türk Lirası
Yemeksiz Yarım Gün Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 55 Türk Lirası

İlkokullar Ve Diğer Kurumlar Bünyesindeki Ana Sınıfları Fiyatları
Öğrenci Ve Diğer Giderler İçin Sabah Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 32 Türk Lirası
Öğrenci Ve Diğer Giderler İçin Öğlen Grubu Aylık Ücret Taban Fiyat 0 Türk Lirası, Tavan Fiyat 32 Türk Lirası

Samsun Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Tavan Ücretleri

Alaçam İlçesi Aylık Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Tavan Ücret 300 Türk Lirası.
İlçe Merkezi Ana Sınıfı Tavan Ücret 200 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Tavan Ücret 200 Türk Lirası.

Asarcık İlçesi Aylık Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 80 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemekli Tavan Ücret 250 Türk Lirası.
İlçe Merkezi Anasınıfı Tavan Ücret 30 Türk Lirası.
İlçe Merkezi Dışı Anasınıfı Tavan Ücret 30 Türk Lirası.

Atakum İlçesi Aylık Ücretleri
Uygulama Sınıfı Yemeksiz Tavan Ücret 250 Türk Lirası.
Uygulama Sınıfı Yemekli Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 300 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemekli Aylık Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 100 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemekli Aylık Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Ayvacık İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 150 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 150 Türk Lirası.

Bafra İlçesi Ücretleri
Uygulama Sınıfı Yemeksiz Saban Grupları Aylık Tavan Ücret 260 Türk Lirası.
Uygulama Sınıfı Yemeksiz Öğlen Grubu Aylık Tavan Ücret 320 Türk Lirası.
Uygulama Sınıfı Yemekli Sabah Ve Öğlen Grubu Aylık 400 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Aylık 300 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemekli Aylık Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Sabah Grubu Aylık 260 Türk Lirası, Öğlen Grubu Aylık 320 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemekli Sabah Grubu Aylık 340 Türk Lirası, Öğlen Grubu Aylık 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz Aylık Tavan Ücret 180 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemekli Aylık 240 Türk Lirası.

Çarşamba İlçesi Ücretleri
Uygulama Sınıfı Yemeksiz Sabah Grupları Aylık Tavan Ücret 220 Türk Lirası, Öğlen Grubu Tavan Ücret 250 Türk Lirası.
Uygulama Sınıfı Yemekli Aylık Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Tavan Ücret 220 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemekli Tavan Ücret Sabah Grupları 300 Türk Lirası, Öğlen Grupları 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Sabah Grubu Yemeksiz Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Öğlen Grubu 120 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemekli Sabah Grubu 150 Türk Lirası, Öğlen Grubu 200 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz Aylık 75 Türk Lirası, Yemekli Aylık 120 Türk Lirası.

Havza İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Aylık Ücret 100 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Aylık 100, İlçe Merkezi Dışı Aylık 50 Türk Lirası.

İlkadım İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Tavan Ücret 200 Türk Lirası, Yemekli Tavan Ücret 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Tavan Ücret 200 Türk Lirası, Yemekli Tavan Ücret 375 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Yemekli 150 Türk Lirası.

Kavak İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Sabah Grupları Tavan Ücret 100 Türk Lirası, Öğlen Grupları 150 Türk Lirası, Yemekli Sabah Grupları 300 Türk Lirası, Öğlen Grupları 350 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Tavan Ücret 75 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz Tavan Ücret 10 Türk Lirası.

Ladik İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Ve Yemeksiz Tavan Ücret 75 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemekli Ve Yemeksiz Tavan Ücret 75 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı 50 Türk Lirası.

Ondokuzmayıs İlçesi
Uygulama Sınıfı Yemeksiz Tavan Ücret 150 Türk Lirası, Yemekli 250 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Tavan Ücret 150 Türk Lirası, Yemekli 200 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz 150 Türk Lirası, Yemekli 250 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı, Yemeksiz 150 Türk Lirası, Yemekli 250 Türk Lirası.

Salıpazarı İlçesi Ücretleri
Uygulama Sınıfı Yemeksiz 100 Türk Lirası, Yemekli 150 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz 150 Türk Lirası, Yemekli 200 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz 100 Türk Lirası, Yemekli 150 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz 50 Türk Lirası, Yemekli 100 Türk Lirası.

Tekkeköy İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemekli Sabah Grupları 80 Türk Lirası, Öğlen Grupları 170 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz Sabah Grupları 30 Türk Lirası, Öğlen Grupları 40 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz 25 Türk Lirası.

Terme İlçesi Ücretleri
Uygulama Sınıfı Yemeksiz 120 Türk Lirası, Yemekli 270 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz 120 Türk Lirası, Yemekli 270 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz 120 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı 100 Türk Lirası.

Vezirköprü İlçesi Ücretleri
Vezirköprü İlçesi Uygulama Sınıfı Yemeksiz 150 Türk Lirası, Yemekli 300 Türk Lirası.
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz 300 Türk Lirası, Yemekli 400 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz 150 Türk Lirası, Yemekli 300 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz 100 Türk Lirası, Yemekli 130 Türk Lirası.

Yakakent İlçesi Ücretleri
Bağımsız Anaokulu Yemeksiz Sabah Grubu 150 Türk Lirası, Öğlen Grubu 175 Türk Lirası, Yemekli Sabah Grubu 250 Türk Lirası, Öğlen Grubu 275 Türk Lirası.
Anasınıfı İlçe Merkezi Yemeksiz 150 Türk Lirası, İlçe Merkezi Dışı Yemeksiz 130 Türk Lirası.

 

Konya Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretleri

İlçe Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okul Kurumlar Bağımsız Anaokulları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Çok Programlı And. Lisesi

Özel Eğitim Uygulama Mer.

Ve Uygulama Sınıfı Bulunan Okullar

Aylık Tavan Ücret TL Aylık Tavan Ücret TL Aylık Tavan Ücret TL
AHIRLI
25
0
0
AKÖREN
30
0
0
AKŞEHİR
100
250
200
ALTINEKİN
50
0
0
BEYŞEHİR
100
350
350
BOZKIR
50
250
0
CİHANBEYLİ
50
200
50
ÇELTİK
40
0
0
ÇUMRA
150
600
0
DERBENT
0
0
0
DEREBUCAK
0
0
0
DOĞANHİSAR
50
100
0
EMİRGAZİ
30
30
0
EREĞLİ
150
500
150
GÜNEYSINIR
100
0
0
HADİM
40
0
0
HALKAPINAR
50
0
0
HÜYÜK
45
0
0
ILGIN
40
350
40
KADINHANI
80
200
0
KARAPINAR
150
450
150
KARATAY
200
600
200
KULU
200
400
0
MERAM
125
800
800
SARAYÖNÜ
60
70
0
SELÇUKLU
150
600
600
SEYDİŞEHİR
80
300
300
TAŞKENT
60
0
0
TUZLUKÇU
75
0
0
YALIHÜYÜK
0
0
0
YUNAK
100
100
100

Trabzon Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Tavan Ücretleri

Akçaabat İlçesi
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfları Ücreti
Sabah Kahvaltılı Uygulamalarda 270 Türk Lirası, Öğlenci Yemekli 400 Türk Lirası

Bağımız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 270 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli 370 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okulların Ücreti
A) Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Okul Tarafından: 270 TL
B) Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından: 110 TL
C) Öğleci Öğrenciler İçin Kahvaltı/Yemekli Okul Tarafından: 370 TL
D) Öğleci Öğrenciler İçin Kahvaltı/Yemekli Veli Tarafından: 120 TL
E) İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 120 TL
F) İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 120 TL

Araklı İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı Ve Yarım Gün Öğlen Yemekli 450 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler Kahvaltı Veli Tarafından Ve Öğlenci Öğrenciler Kahvaltı Veli Tarafından 125 Türk Lirası

Arsin İlçesi

Bağımsız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltısı 180 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli 250 Türk Lirası
Tam Gün Yemekli 350 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Ve Öğlenci Öğrenciler Kahvaltı Veli Tarafından 130 Türk Lirası

Beşikdüzü İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 375 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli 400 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 300 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 200 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Kahvaltı Okul Tarafından 300 Türk Lirası

Çarşıbaşı İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltısı 220 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli Uygulama 270 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Okul Tarafından 220 Türk Lirası
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 120 Türk Lirası

Çaykara İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Tam Gün Yemekli Uygulamalarda 200 Türk Lirası
Tam Gün Yemeksiz Uygulamalarda 150 Türk Lirası

Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullar
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 150 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 100 Türk Lirası

Dernekpazarı İlçesi

Bağımsız Anaokulları
Tam Gün Yemeksiz 150 Türk Lirası

Düzköy İlçesi

Bağımsız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 120 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli Uygulama 140 Türk Lirası
Tam Gün Yemekli Uygulama 200 Türk Lirası
Tam Gün Yemeksiz Uygulama 120 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar

Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Okul Tarafından 100 Türk Lirası
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 70 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 100 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 80 Türk Lirası

Hayrat İlçesi

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 150 Türk Lirası

Köprübaşı İlçesi

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 30 Türk Lirası

Maçka İlçesi

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfları Öğrencileri
Sabah Kahvaltılı Uygulamadı 175 Türk Lirası
Öğle Yemekli Uygulama 175 Türk Lirası

Bağımsız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 175 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli Uygulama 90 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 145 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 75 Türk Lirası

Of İlçesi

Bağımsız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı Uygulama 300 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli 350 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 150 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 150 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 100 Türk Lirası

Ortahisar İlçesi

Mesleki Ve Teknik, Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfları Ücretleri
Sabahçı Kahvaltılı Uygulama 295 Türk Lirası
Öğlenci Yemekli Uygulama 390 Türk Lirası
Tam Gün Yemekli Uygulama 790 Türk Lirası

Bağımsız Anaokulları
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 280 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlen Yemekli 370 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Okul Tarafından 200 Türk Lirası
Sabahçı Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 100 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler İçin Kahvaltı Okul Tarafından 225 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler İçin Kahvaltı Veli Tarafından 125 Türk Lirası

Sürmene İlçesi

Mesleki Ve Teknik, Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfları Ücretleri
Sabahçı Kahvaltılı 400 Türk Lirası
Öğlenci Yemekli 550 Türk Lirası

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 400 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlenci Yemekli 550 Türk Lirası
Tam Gün Yemekli 950 Türk Lirası
Tam Gün Yemeksiz 350 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 400 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 175 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Yemek Okul Tarafından 400 Türk Lirası
Öğlenci Yemek Veli Tarafından 175 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 400 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 175 Türk Lirası

Şalpazarı İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltısı 200 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlenci Yemekli 190 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 120 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 110 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Yemek Okul Tarafından 120 Türk Lirası
Öğlenci Yemek Veli Tarafından 110 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 120 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 110 Türk Lirası

Tonya İlçesi

Mesleki Ve Teknik, Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfları Ücretleri
Sabahçı Kahvaltılı 200 Türk Lirası
Öğlenci Yemekli 240 Türk Lirası

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabahçı Kahvaltılı 200 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlenci Yemekli 240 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 200 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 150 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Yemek Okul Tarafından 200 Türk Lirası
Öğlenci Yemek Veli Tarafından 150 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 100 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 80 Türk Lirası

Vakfıkebir İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 300 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlenci Yemekli 400 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 150 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 100 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Yemek Okul Tarafından 150 Türk Lirası
Öğlenci Yemek Veli Tarafından 100 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemekli 150 Türk Lirası
İlçe Merkezi Dışındaki Okullarda Yemeksiz 100 Türk Lirası

Yomra İlçesi

Bağımsız Anaokulu
Yarım Gün Sabah Kahvaltılı 300 Türk Lirası
Yarım Gün Öğlenci Yemekli 450 Türk Lirası

Bünyesinde Ana Sınıfı Bulunan Okullar
Sabahçı Kahvaltı Okul Tarafından 250 Türk Lirası
Sabahçı Kahvaltı Veli Tarafından 150 Türk Lirası
Öğlenci Öğrenciler Yemek Okul Tarafından 300 Türk Lirası
Öğlenci Yemek Veli Tarafından 200 Türk Lirası

Afyonkarahisar Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Aylık Ücretleri

İlçe
Okul
Taban Ücret
Tavan Ücret (TL)
Merkez
Müstakil anaokulları
0
700
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan uygulamalı anasınıfları
0
1.200
Bünyesinde anasınıfi bulunan ilköğretim kurumları
0
300
Bayat
Müstakil anaokulları
0
50
Bünyesinde anasınıfı bulunan kurumlar
0
25
Başmakçı
Bünyesinde anasınıfı bulunan bağımsız anaokulu ve diğer kurumlar
0
50
Bolvadin
Bünyesinde anasınıfi bulunan ilköğretim okulları ve diğer kamu kurumları (kahvaltısız)
0
100
Müstakil anaokulları (kahvaltılı )
0
500
Çay
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
100
Müstakil Anaokulu (kahvaltılı)
0
400
Çobanlar
Müstakil anaokulu ve bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretım okulları (beslenme yok)
0
100
Müstakil anaokulu okulları (sabah veya ikindi kahvaltısı dahil)
0
450
Dazkırı
Müstakil anaokulları (kahvaltılı)
0
300
Bünyesinde anasınnıfı bulunan kurumlar (kaltıvaltısız)
0
80
Dinar
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
150
Müstakil anaokulu ve ııygulama Sınıfları
0
460
Emirdağ
Bünvesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
120
Müstakil anaokulu ve MTAL uygulama sınıfı
0
400
Evciler
Bünyesinde anasınıfı bulunan kurumlar (kahvaltısız)
0
50
Bünyesinde anasınıfı bulunan kurumlar (kahvaltılı)
0
70
Müstakil anaokulu (kahvaltısız)
0
70
Müstakil anaokulu (kahvaltılı)
0
100
Hocalar
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokul, müstakil anaokulu ve uygulama sınıfları
0
150
İhsanive
Müstakil anaokulları
0
100
İscehisar
Müstakil Anaokulları Ve Bünyesinde Anasınıfları Bulunan Kurumlar (Evden Beslenme)
0
100
Müstakil Anaokulları Ve Bünyesinde Anasınıfları Bulunan Kurumlar (Okuldan Beslenme)
0
450
kızılören
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
50
Sandıklı
Bünyesinde anasınıfı bulunan köy ve belde ilkokulları
0
50
Bünyesinde anasınıfı bulunan merkez ilçe ilkokulları
0
150
Müstakil Anaokulları
0
450
Sinanpaşa
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
75
Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Anaokulu Ve İlköğretim Okulları (Yemeksiz)
0
200
Sultandağı
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
75
Müstakil Anaokulları
0
300
Şuhut
Bünyesinde anasınıfı bulunan ilköğretim okulları
0
100
Müstakil anaokulu ve uygulama sınıfları
0
340

Diyarbakır Okul Öncesi Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretleri

Bağımsız Anaokulu Ücretleri
Yarım Gün Aylık Ücret (Sabah Kahvaltısı Ve İkindi Kahvaltısı Dahil) Tavan Ücret 400 Türk Lirası
Yarım Gün Aylık (Yemeksiz, Evden Beslenme Getirerek) 200 Türk Lirası

İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi Vb. Resmi Okul / Kurumların Anasınıfı Tavan Ücretleri
Yarım Gün Aylık Ücret (Yemeksiz, Evden Beslenme Getirerek) 100 Türk Lirası

Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulları Bünyesindeki Uygulama Sınıfı Ücretleri
Yarım Gün Alınacak Aylık Ücret (Sabah Kahvaltısı Ve İkindi Kahvaltısı Dahil) 400 Türk Lirası

Diğer İllerin Ücretleri Komisyonlar Tarafından Açıklandığında Eklenecektir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.